Categories
Health News

การดื้อยาในผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

วิธีการใหม่ในการรักษาโรคเริมของมนุษย์ วิธีการในวงกว้างสเปกตรัมใหม่กำหนดเป้าหมายคุณสมบัติทางกายภาพในจีโนมของไวรัสมากกว่าโปรตีนจากไวรัสซึ่งเคยกำหนดเป้าหมายไว้ การรักษาประกอบด้วยโมเลกุลใหม่ที่เจาะเปลือกโปรตีนของไวรัสและป้องกันไม่ให้ยีนออกจากไวรัสไปติดเชื้อในเซลล์ ไม่นำไปสู่การดื้อยาและทำหน้าที่โดยอิสระจากการกลายพันธุ์ในจีโนมของไวรัส

การติดเชื้อไวรัสเริมเกิดขึ้นตลอดชีวิต โดยมีช่วงเวลาแฝงระหว่างการเปิดใช้งานซ้ำๆ ซึ่งทำให้การรักษาทำได้ยาก ความท้าทายหลักอยู่ที่ความจริงที่ว่ายาต้านไวรัสที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อรักษาโรคเริมนำไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วของการดื้อยาในผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งความจำเป็นในการรักษาโรคเริมมากที่สุด (เช่น เด็กแรกเกิด ผู้ป่วยเอชไอวี มะเร็ง หรือผู้ที่มี ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ) ทั้งคุณสมบัติระดับโมเลกุลและทางกายภาพของไวรัสเป็นตัวกำหนดเส้นทางของการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติทางกายภาพจนถึงขณะนี้ได้รับความสนใจเพียงเล็กน้อย