Categories
News

ติดโควิดแล้วติดอีก ส่งผลเสียต่อร่างกาย

ติดโควิดแล้วติดอีก ส่งผลเสียต่อร่างกาย ถึงแม้การติดเชื้อโควิด-19 รอบ 2 อาการจะไม่รุนแรงเท่าการติดเชื้อโควิด-19 ในรอบแรก แต่ก็ต้องคำนึงถึงสภาพร่างกายที่อาจเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น อาการปวดศีรษะ ความจำแย่ลง ผมร่วง จมูกไม่ได้กลิ่น สมาธิสั้นลง นอนหลับยาก เป็นต้น นอกเหลือจากอาการเหล่านี้แล้ว สิ่งที่ควรคำนึงถึงด้วยคือ ภาวะลองโควิด สภาพร่างกาย ภูมิคุ้มกันหลังติดเชื้อ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดซ้ำควรตรวจภาวะลองโควิด เพื่อเช็คสภาพร่างกายของตัวเอง

สิ่งที่ควรทำเมื่อตรวจพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 อีกครั้งคือ การทำ Home Isolation อยู่บ้านกักตัว 14 วัน ให้หายโควิด ไม่แพร่เชื้อไปยังครอบครัว คนรอบตัว ผู้อื่นในสังคม ข้อปฏิบัติในการทำ Home Isolation มีดังนี้

1.ไม่ออกจากที่พัก อยู่ในห้องส่วนตัวตลอดเวลา

2.ห้ามให้บุคคลอื่นมาเยี่ยม

3.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4.หากอยู่ในที่พักอาศัยร่วมกับบุคคลอื่น ต้องรักษาระยะห่างไม่ต่ำกว่า 2 เมตร และ

5.ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

6.แยกของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น

7.แยกซักเสื้อผ้า และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่ หรือผงซักฟอก

8.ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสของใช้ต่างๆ

9.ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นที่อาศัยอยู่ในที่พัก

10.หากแยกห้องน้ำไม่ได้ ให้ใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายในบ้าน และทำความสะอาดหลังใช้เสมอ

11.แยกขยะ โดยมัดปากถุงให้แน่น

วิธีป้องกันการเป็นโควิดซ้ำ

วิธีป้องกันการเป็นโควิดซ้ำ รายละเอียดไม่ต่างจากการป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 มากนัก เพราะการระวังตัวอยู่เสมอเป็นวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสได้ดีที่สุด สำหรับการป้องกันการเป็นโควิดซ้ำ มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากปกติดังนี้

ฉีดวัคซันให้ครบโดส
ฉีดวัคซันเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4
สวมหน้ากาอนามัยให้ถูกวิธี
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากากอนามัยระหว่างวัน
เปลี่ยนหน้ากากอนามัยบ่อยๆ
หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เสมอ
หมั่นทำความสะอาดสิ่งของรอบตัวต่างๆ ด้วยเจลแอลกฮอล์