Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาซ่อม ต่อเติมครัวแล้วทรุด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ปัญหาซ่อม ต่อเติมครัวแล้วทรุด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร บ้าน ถือเป็นสถานที่สำหรับพักพิงกาย แถมยังเป็นความสุขของใครหลายคน เพราะบ้านเปรียบเสมือนครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก เป็นต้น หากพูดถึงบ้านเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปรูปแบบก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้งการออกแบบ รูปทรง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง แถมยังมีการนำรูปแบบบ้านชาวตะวันตกมาปรับเปลี่ยน ซึ่งมีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับปัจจุบัน รูปแบบบ้านเดิมๆจึงหาดูได้ยากขึ้น

รู้ก่อนต่อเติมบ้าน

การก่อสร้างบ้าน ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ทั้งเรื่องการจัดหาทำเลที่ตั้ง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย แต่สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยคือหลายครัวเรือนมีการต่อเติมบ้าน วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มเติม เพิ่มความสะดวกสบาย ต่อการใช้งาน วันนี้พี่เข้มาพร้อมกับ ปัญหาต่อเติมครัวแล้วทรุด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร ? เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาบ้านเสียหาย ชำรุดภายหลัง อีกทั้งยังไม่เกิดปัญหาในการต่อเติมบ้าน

เหตุผลทำไมต่อเติมครัวแล้วทรุด ?

แน่นอนว่าการสร้างบ้านจะต้องมีการลงเสาเข็มที่ยาวลึกถึงชั้นดินแข็ง จึงมีแรงพยุงทั้งชั้นดินอ่อน และ ชั้นดินแข็ง หากมีการต่อเติมในส่วนของครัวมักจะมีการลงเสาเข็มที่สั้นจึงมีแรงพยุงเพียงแค่ชั้นดินอ่อนเท่านั้น เพราะเหตุนี้จึงทำให้ครัวที่มีกาต่อเติมเกิดการทรุดตัวดังนั้นควรเลือกพื้นที่ในการต่อเติมครัวให้ดีก่อนทำการปลูกสร้าง ว่าบริเวณนั้นมีชั้นดินที่ดีหรือไม่ ใกล้แหล่งน้ำหรือเปล่า เพื่อเป็นการป้องกันครัวทรุด

หากมีการแตกร้าวจะเกิดจากรอยต่อพื้นและผนังที่ชนกับตัวบ้านเดิมเกิดรอยแตกและมีน้ำไหลซึมเข้ามาในส่วนของครัวที่มีการต่อเติม

วิธีแก้ไขการทรุดตัวของครัว

วิธีการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของครัวง่ายๆเลย คือ การใช้เสาเข็มที่มีความยาวลึกถึงชั้นดินแข็งและดินอ่อน เพื่อเป็นแรงยึดจะได้ไม่เกิดปัญหาการทรุดตัว เพื่อความแข็งแรงคงทน และไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมา
บ้าน ถือเป็นสถานที่สำหรับพักพิงกาย แถมยังเป็นความสุขของใครหลายคน เพราะบ้านเปรียบเสมือนครอบครัวที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก เป็นต้น หากพูดถึงบ้านเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปรูปแบบก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้งการออกแบบ รูปทรง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง แถมยังมีการนำรูปแบบบ้านชาวตะวันตกมาปรับเปลี่ยน ซึ่งมีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับปัจจุบัน รูปแบบบ้านเดิมๆจึงหาดูได้ยากขึ้น

รู้ก่อนต่อเติมบ้าน

การก่อสร้างบ้าน ถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก ทั้งเรื่องการจัดหาทำเลที่ตั้ง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย แต่สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยคือหลายครัวเรือนมีการต่อเติมบ้าน วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มเติม เพิ่มความสะดวกสบาย ต่อการใช้งาน วันนี้พี่เข้มาพร้อมกับ ปัญหาต่อเติมครัวแล้วทรุด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร ? เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาบ้านเสียหาย ชำรุดภายหลัง อีกทั้งยังไม่เกิดปัญหาในการต่อเติมบ้าน

เหตุผลทำไมต่อเติมครัวแล้วทรุด ?

แน่นอนว่าการสร้างบ้านจะต้องมีการลงเสาเข็มที่ยาวลึกถึงชั้นดินแข็ง จึงมีแรงพยุงทั้งชั้นดินอ่อน และ ชั้นดินแข็ง หากมีการต่อเติมในส่วนของครัวมักจะมีการลงเสาเข็มที่สั้นจึงมีแรงพยุงเพียงแค่ชั้นดินอ่อนเท่านั้น เพราะเหตุนี้จึงทำให้ครัวที่มีกาต่อเติมเกิดการทรุดตัวดังนั้นควรเลือกพื้นที่ในการต่อเติมครัวให้ดีก่อนทำการปลูกสร้าง ว่าบริเวณนั้นมีชั้นดินที่ดีหรือไม่ ใกล้แหล่งน้ำหรือเปล่า เพื่อเป็นการป้องกันครัวทรุด

หากมีการแตกร้าวจะเกิดจากรอยต่อพื้นและผนังที่ชนกับตัวบ้านเดิมเกิดรอยแตกและมีน้ำไหลซึมเข้ามาในส่วนของครัวที่มีการต่อเติม

วิธีแก้ไขการทรุดตัวของครัว

วิธีการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของครัวง่ายๆเลย คือ การใช้เสาเข็มที่มีความยาวลึกถึงชั้นดินแข็งและดินอ่อน เพื่อเป็นแรงยึดจะได้ไม่เกิดปัญหาการทรุดตัว เพื่อความแข็งแรงคงทน และไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมา