Categories
News

วิธีการเตรียม อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารสุขภาพ ให้ผู้ป่วย !

วิธีการเตรียม อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง อาหารสุขภาพ ให้ผู้ป่วย ! อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่เป็น อาหารสุขภาพ จัดเป็นอาหารทางการแพทย์ที่ต้องมีนักโภชนาการคอยดูแลในเรื่องของการผลิตอาหาร รวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมอาหารปั่นผสม อาหารปั่นผสมจะประกอบด้วยสารอาหารหลายชนิดและครบ 5 หมู่ และต้องนำวัตถุดิบทั้งหมดมาทำให้สุกและปั่นรวมกัน โดยต้องคำนึงเรื่องของสัดส่วนที่เหมาะกับร่างกายผู้ป่วยด้วย

ซึ่งนักโภชนนาการจะเป็นผู้กำหนด และต้องเก็บรักษาให้ถูกวิธีด้วย ซึ่งขั้นตอนการเตรียมอาหารปั่นผสม ทุกอย่างต้องสะอาด ตั้งแต่ภาชนะที่บรรจุอาหาร ผู้ที่จะทำการเตรียมอาหารปั่นผสสม ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเรามีการผลิตในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล จึงมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาด

ดังนั้นการจัดเตรียมจึงมีความสำคัญมากสำหรับการให้อาหารทางสายยาง ขั้นแรกของการเตรียมอาหารปั่นผสม ก็คือ การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ได้แก่ อาหารปั่นผสม เหยือกบรรจุอาหารหรือถุงใส่อาหาร ถาดวางอาหาร และน้ำสำหรับผู้ป่วย ควรล้างมือผู้ดูแลก่อนการเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วย ตรวจสอบความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหาร โดยนำเหยือกใส่อาหาร หรือถุงใส่อาหารมาลวกน้ำร้อน แล้วเทน้ำร้อนทิ้ง หลังจากนั้นก็ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารปั่นผสม โดยใช้ช้อนสะอาดตักอาหารเล็กน้อย หยดลงบนหลังมือ หากพบว่าอุ่นแล้ว จึงสามารถนำอาหารไปให้ผู้ป่วยได้

ในกรณีที่อาหารปั่นผสมได้แช่ในตู้เย็นไว้ จะต้องนำอาหารปั่นผสมมาตั้งละลายด้วยอุ่นด้วยน้ำร้อนเพื่อให้อาหารมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ หลังจากนั้นนำอาหารปั่นผสมเทลงในเหยือก ตามปริมาณที่กำหนดตามแผนการดูแล เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรเก็บอุปกรณ์ล้างทำความสะอาด และล้างมือให้สะอาดหลังจากเก็บอุปกรณ์ และนำอาหารปั่นผสมไปให้ผู้ป่วย ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนของการเตรียมอาหารปั่นผสม เพื่อที่จะนำไปให้ผู้ป่วย จะสังเกตได้ว่าทุกขั้นตอนจะต้องมีความสะอาด เพราะเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยหลังจากได้รับอาหารแล้ว