Categories
Health News

ไวรัสชิคุนกุนยาทำให้เกิดอาการปวดข้อเรื้อรัง

วิธีการใหม่ในการทำเครื่องหมายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาอย่างถาวรสามารถเปิดเผยว่าไวรัสยังคงทำให้เกิดอาการปวดข้อเป็นเวลาหลายเดือน การเปิดเผยกลไกการเกิดโรคในระยะยาวอาจช่วยในการพัฒนาวิธีการรักษาและมาตรการป้องกันสำหรับโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่ทำให้ไม่สามารถทำงานนี้ได้ ไวรัสชิคุนกุนยาแพร่กระจายโดยยุงและทำให้เกิดอาการปวดข้อและกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง

ประมาณ 30 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อไวรัสยังคงมีอาการปวดข้อเป็นเวลาหลายเดือนถึงหลายปีหลังจากการติดเชื้อครั้งแรก อย่างไรก็ตาม สาเหตุของอาการปวดข้อแบบถาวรนี้ไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่สามารถตรวจพบไวรัสที่จำลองแบบได้ในระยะเรื้อรังทำเครื่องหมายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาอย่างถาวร เมื่อใช้ระบบนี้ พวกมันแสดงให้เห็นในหนูที่ทำเครื่องหมายว่าเซลล์รอดชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาเป็นส่วนผสมของกล้ามเนื้อและเซลล์ผิวหนังที่มีอยู่อย่างน้อย 112 วันหลังจากเริ่มฉีดไวรัส การรักษาหนูด้วยแอนติบอดีที่ขัดขวางการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาช่วยลดจำนวนเซลล์ที่ทำเครื่องหมายไว้ในกล้ามเนื้อและผิวหนัง นอกจากนี้ เซลล์ที่ถูกทำเครื่องหมายที่รอดชีวิตยังมีไวรัสชิคุนกุนยา RNA ส่วนใหญ่ที่คงอยู่ เมื่อนำมารวมกัน การค้นพบนี้ให้หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับเซลล์กล้ามเนื้อและกระดูกที่เป็นเป้าหมายของการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาในระยะเฉียบพลันและเรื้อรังของโรค ระบบรายงานนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการระบุและแยกเซลล์ที่มี RNA ของไวรัสเรื้อรังเพื่อศึกษากลไกที่เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรัง